Følelsesforløsende terapi

Ofte er vores ægte følelser skjult bag et lag af forventninger, sociale normer og idéer om, hvad vi bør føle, samt bag et lag af kropspansringer. Ligeledes kan gamle og ofte fortrængte oplevelser fra vores barndom blokere vores livsenergi og dermed vores sande udtryk.

Ved at gå ind og arbejde enten med kroppen eller med gamle erindringer, er der mulighed for at skabe kontakt til den oprindelige følelse og give den et udtryk; det kan være sorg, vrede, angst, seksualitet eller glæde. Dette giver en befrielse og forøget energi, samtidig med at der bliver åbnet op for en forståelse af, hvordan denne blokerede energi eller følelse har været med til at styre vores liv.

I en følelses-forløsning lægger jeg altid stor vægt på, at bevidstheden følger med, således at der er den størst mulige kontakt mellem indsigt og følelser.