Foredrag:

Til foreninger, institutioner, virksomheder, private mm.

Jeg er erfaren foredragsholder, og har som udgangspunkt de fire nedenfor beskrevne foredrag, som iøvrigt kan tilpasses tilhørernes specielle interesser og forudsætninger.

 

"Til døden os skiller"
- et foredrag om kærlighed og parforhold.

Parforholdet er nok for de fleste, det livsområde hvor vi både kan finde den største kærlighed og glæde, men hvor man også møder problemstillinger, som kan bringe de værste sider og følelser frem i os.

Mange parforhold oplever, at forholdet efter en årrække stivner og bliver kedeligt, og at uønskede følelser som jalousi, vrede, savn og kedsomhed kommer til at fylde mere end kærligheden.

Ligeledes bliver kommunikationen ofte lukket, vi snakker om børn og praktiske ting, og ikke om hvad der sker indeni. De forskelligheder mellem parterne, man i starten synes er charmerende begynder at blive irriterende i stedet for.

Jeg vil i foredraget fortælle om de mest almindelige mekanismer i et parforhold, og hvordan man kan begynde at løse op for de knuder der har dannet sig, for dermed at få mere intimitet og åbenhed i sit forhold.

Jeg mistede for et par år siden min mand efter et længere sygdomsforløb, og vil også inddrage mine erfaringer fra dette forløb i foredraget.

 

"Mød dit indre barn."

Det barn vi var engang bliver ved med at leve sit liv indeni os, det såkaldte “indre barn”. Ligesom rigtige ydre børn behøver opmærksomhed og omsorg for at blive harmoniske mennesker, behøver også vores indre barn opmærksomhed. Sagt med andre ord, kan vi som voksne lære at være den forælder for vores eget indre barn, som vi altid har ønsket os.

For at blive elsket og accepteret af vores forældre, har vi gjort os umage med at være som de forventede os, mindre følsomme, mindre vrede, mindre levende, mere beskedne og mere dygtige. Det betyder, at vi som voksne har svært ved at vide og mærke hvem vi i virkeligheden er. Den sande livskraft er forsvundet i vores evige kamp for at få kærlighed.

Mange af de “problemer” vi har i vores liv, kan føres tilbage til vores indre barn: forladthedsfølelse, skyld, afhængighed, manglende selvtillid, tomhed, perfektionisme m.m.

Ved at møde vores indre barn og få helet nogle af de ofte smertefulde oplevelser fra vores barndom kan vi blive mere totale mennesker. Samtidig skabes der en større kontakt til vores ressourcer såsom livsglæde og kreativitet

 

"Parforholdet - himmel og helvede"

Parforholdet er nok for de fleste, det livsområde hvor man både kan finde den største kærlighed og glæde, men hvor man også møder problemstillinger som kan bringe de værste sider og følelser frem.

Mange parforhold oplever, at forholdet efter en årrække stivner og bliver kedeligt, og at uønskede følelser som jalousi, vrede, savn og afvisthed kommer til at fylde mere end kærligheden.

Ligeledes bliver kommunikationen lukket, man snakker om børn og praktiske ting, og ikke om hvad der sker indeni. De forskelligheder mellem parterne, man i starten synes er charmerende begynder at blive irriterende i stedet for.

I foredraget fortælles om de mest almindelige mekanismer i et parforhold, og hvordan man kan begynde at løse op for de knuder der har dannet sig, for dermed at få mere intimitet og åbenhed.

 

"Hvad børn har brug for" - et foredrag med fokus på forældrerollen

Forælderrollen er nok en af de dejligste og sværeste udfordringer vi møder i livet. En af udfordringerne er hvordan vi støtter vores børn i at få en sund selvfølelse, uden at de udvikler sig til små egoistiske tyranner. En anden udfordring er hvordan vi får forældrerollen kombineret med de andre områder der også er vigtige som f.eks. arbejde, parforhold og personlig udvikling.

Vores børn bliver ofte ofre for vores travle og stressede liv, samt vores egne uforløse følelser.

Foredraget vil dels omhandle meget konkrete temaer som grænser, selvværd, børns skyld og angst, søskendeforhold, skilsmisser mm. Dels hvordan vi som forældre tit overfører vores egne frustrationer, og ubearbejdede barndomstemaer til børnene. F.eks. en mor med angst kan meget let komme til at overføre denne angst til sit barn, selv om hun prøver at indgyde barnet mod og tillid.

Der vil også blive givet nogle forslag til hvordan man bedst muligt kan bryde denne sociale arv.

Efter foredraget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.